Информация

Цена: 0 лв

Продължителност: 0

Телефон: -

Имейл: -

Адрес: с. Ягода

Валидирано: ДА

Описание

Значим архитектурен паметник на културата е Минералната баня в с. Ягода. Сградата е построена през 20-те години на 20 век и е обявена за паметник на културата през 1989 г. През 2023 е обновена заедно с прилежащия парк. Минералната вода може да се използва за външно балнеолечение и за бутилиране като лечебно-профилактично и лечебно средство. Стойността на подобни високо флуорни води през последните години нарастна, тъй като според западната медицина, те са ценно средство при профилактика на остеопороза.